Friday, February 09, 2007

Далай ламын сургааль-Хүн бүрт адил боломж заяагдсан

Тиймээ хүн бүрт адил тэгш эрх, боломж, чадварыг ардчилалаас бүүр өмнө, байгаль эх өөрөө заяажээ.
Хүн бүр л адилхан ажилладаг, амьдардаг. Бүгд адил. Яг чухам хэн нь яаж амьдарч байгааг нь юунаас хамаардаг болон хүн өөрөө хүсвэл үүнийгээ өөрчилж болох тухай Далай ламын сургаалыг ЭМОС клубын Ц.Хулан орчуулж нийтлэсэн дэлгэрэнгүйг эндээс уншаарай.

Мөн уг сургаалын ийн адил эх хэл дээрх сургаалын орчуулгыг цааш нь уншмаар санагдаж байна шүү. Харин ЭМОС клубын уг нийтлэл дээр энэ талаарх мэдээлэлийг харамсалтай нь үлдээгээгүй байлаа.

0 Comments: