Monday, March 04, 2013

Кока кола-ийн хуучин захирал Брайн Дайсоны 30 секундын илтгэл


Кока кола-ийн хуучин захирал Брайн Дайсоны 30 секундын илтгэл..

Товчхон мөртлөө амьдралын чин үнэнийг өгүүлсэн тул үргэлж санаж байхын тулд энд блогтоо оруулав.
         Амьдралыг агаарт жонгилоордох таван бөмбөгтэй зүйрлэе. Тэд бол ажил, гэр бүл, эрүүл мэнд, найз нөхөд, сэтгэл зүрх юм. Чи тэдгээрийг бүгдийг нь агаарт тогтоож байгаа.
         Чи удалгүй ажил бол резинэн бөмбөг болохыг мэдэх болно. Хэрэв чи үүнийг унагавал буцаад ойгоод ирнэ. Гэвч бусад 4н бөмбөг болох ГЭР БҮЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД, НАЙЗ НӨХӨД, СЭТГЭЛ ЗҮРХ нь шилэн бөмбөг юм. Хэрвээ чи тэдний аль нэгийг унагавал тэд дахиж сэргээх боломжгүйгээр эвдэрч, элэгдэж, зүсэгдэж эсвэл үйрэн үгүй болно. Тэд хэзээ ч өмнөх шигээ болохгүй.